توسعه یار چیست؟

توسعه یار شبکه ارائه خدمات آنلاین به توسعه دهندگان Android میباشد . در کنار ارائه خدمات بخش هایی برای در آمد زایی و تبادل ، تعامل بین توسعه دهندگان و ارتقاء سطح کیفی برنامه های تولید شده ایجاد شده است . ضمن اینکه امکان حمایت از برنامه ها و نقدو بررسی برنامه ها نیز وجود دارد . هدف از ایجاد این شبکه همبستگی و ارتباط بهتر بین توسعه دهندگان و نظر خواهی در خصوص برنامه های تولید شده جدید و استفاده از آخرین متد ها در ساخت برنامه های جدید میباشد .

تضمین توسعه یار

نام کاربری دمو: demo

رمز عبور: demo

دریافت برنامه
چرا از تکنولوژی GCM استفاده میکنیم؟ در ادامه...