سوالات متداول

برای هریک از محیط های توسعه؛ Android Studio، Eclipse و Basic4Android یک کتابخانه به همراه مستندات کلی استفاده از آن در اختیارتان قرار گرفته است، در کنار اینها نیز آموزش های پروژه محور متعددی موجود و قابل استفاده می باشد.
درحال حاضر سوالی ثبت نشده است
درحال حاضر سوالی ثبت نشده است
درحال حاضر سوالی ثبت نشده است
نظرات توسعه دهندگان در مورد توسعه یار چیست؟ در ادامه...