امکاناتی که تا اینجای کار ارائه دادیم! بله تعجب نکنید هنوز توسعه ادامه دارد...

service 1

اعلان لحظه ای

توضیحات

به طور لحظه ای برای کاربران خود اعلان بفرستید و آن اعلان را بصورت دلخواه مانند: ناتیفیکیشن ، بنر ، دیالوگ و یا... نمایش دهید.
همچنین می توانید ارسال اعلان را بر اساس مدل گوشی و نسخه اندروید تفکیک کنید...

service 2

مدیریت کاربران

توضیحات

کاربران خود را در برنامه هایتان مدیریت کنید ، از جمله: عضویت و ورود کاربر ، ویژه کردن کاربران ، حذف و مسدود سازی آنها ، فرستادن اعلان به هرکدام...

service 3

برقراری ارتباط با کاربران

توضیحات

ارسال و دریافت پیام بین شما و کاربران برنامه هایتان...

service 4

آمار دقیق

توضیحات

از آمار دقیق تعداد نصب کنندگان ، کاربران و آمار تعداد اجرا شدن برنامه هایتان در روز مطلع شوید...

service 5

اعلام نسخه جدید برنامه

توضیحات

زمانیکه نسخه جدید برنامه را ارائه می دهید به کاربر اعلان دهید تا آنرا دریافت کند...

service 6

بارگذاری داده

توضیحات

بدون نیاز به کدنویسی دیتابیس آنلاین ، از طریق پنل به برنامه هایتان متن ارسال کنید ، آنها را ویرایش و یا حذف نمائید...

خدمات توسعه یار از محیط های برنامه نویسی زیر پشتیبانی می کند

Unity (بزودی)

Android Studio

Eclipse

Basic4Android

تعرفه استفاده از توسعه یار چگونه است؟ در ادامه...